{DM_AfterTag}
命理

今日菩薩為你賜「六願」有求必應,見者增福!

{DM_AfterTitle}
{DM_Content}

觀世音菩薩者,大悲經雲:「此菩薩有不可思議威神之力,已於過去無量劫前成佛,號正法明如來。以大悲願力,為欲安樂一切眾生故,倒駕慈航,複入生苦海,現菩薩身,隨機赴感,無處不周。千處祈求千處應,苦海常作渡人舟。」觀世音菩薩尋聲救苦,有感即應,無願不從之跡,散見於各典籍中。

今日觀世音菩薩為你賜「六願」
敬請多做善事、多做功德
吃素念經、戒殺放生
諸惡莫作、眾善奉行

願佛光注照全家,祈如意伴您永遠!
願你的法喜如雨,帶來智慧甘露;願你菩提心似火,焚燒一切煩惱;願你的道歌清涼,唱出慈悲心語!
更祈祝您:佛光庇佑,有求皆應,所願速成,早成佛道!
慈悲的心念是福德的大海,包容的心量是智慧的源泉,感恩的情懷是和諧的甘露。

336x280

願您家人現世安穩,後生善處!
願您六時吉祥,功不唐捐!
願您安穩少惱,起居輕利,上下和睦!
願您資生無憂,所願稱遂!

或許在冥冥中,你能夠看見這篇文章也是上天安排你我的一種緣分。佛渡有緣人!
我們拜佛不是把佛當中鬼神來拜,是為了感恩,是為了覺悟人生,這個是誰也不能代替的。
比如我們看到觀音菩薩的形象,聽到佛菩薩的名號,引發牽動我們內心的慈悲之心,在生活中幫助其他人,愛護其他人,平等慈悲對待一切事物,待人接物都漸漸的都受到潛移默化,是佛菩薩的形象和名號開發我們自性慈悲的光明,這叫做開光。

336x280

由積廣大施福資,出離凡俗而成佛,往昔諸佛所未度,諸有情眾我當度,
我以所有救生業,及施所生諸福善,願證佛位度世間,從煩惱中得解脫。

若不觀自己,則道心無所出;若不觀眾生,則悲心無所出。
旺屬新年,旺屬你我,旺屬故鄉,旺屬中國,旺屬九百六十萬平方公里,
旺屬十三億中華兒女,旺屬全球五千年炎黃子孫,一起「享旺」!
有求必應,見者增福!

336x280
Reference:
{DM_NextToContent}
{DM_AfterContent}

看更多!請加入我們的粉絲團

轉載請附文章網址

不可錯過的話題

{DM_BodyEnd}